Aktualności

Wrocławski Park Technologiczny – tu rodzą się innowacje

Wrocławski Park Technologiczny to jeden z liderów przedsiębiorczości i promotor nowych technologii.

WPT to miejsce dla energicznych ludzi, którzy znajdują tu warunki dla rozwoju swoich pomysłów. Park jest nastawiony na współpracę z przedsiębiorstwami bazującymi na zaawansowanych technologiach oraz ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, m.in. Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. 

Zadaniem WPT jest, po pierwsze, kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu. Po drugie – pobudzanie rozwoju zaawansowanych technologii poprzez tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji. Po trzecie – pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu mikro-, małych i średnich firm wykorzystujących nowoczesne technologie.

Firmy w WPT

W WPT ma dziś siedzibę już ponad 200 innowacyjnych przedsiębiorstw, w których pracuje 1600 osób. Działają one w branżach: biotechnologii, chemii, medycyny, mechaniki, kriogeniki, elektroniki, mechatroniki, energetyki i IT. Ulokowanie firmy na terenie WPT zapewnia szerokie spectrum korzyści, m.in.: dostęp do rozbudowanej infrastruktury informatycznej i laboratoryjnej, promocję firmy czy sprzyjające rozwojowi otoczenie biznesowe.

Laboratoria

Wrocławski Park Technologiczny buduje przyjazne środowisko dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając dostęp do specjalistycznej aparatury badawczo-rozwojowej. W ramach kończącego się właśnie projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” zbudowano zaawansowaną infrastrukturę laboratoryjną. W WPT działa 12 laboratoriów i prototypowni wyposażonych w sprzęt wart ponad 50 mln zł. Wszystkie laboratoria znajdują się w obrębie kompleksu siedmiu budynków przygotowanych pod potrzeby firm – mają zaplecze biurowe o wysokim standardzie i są dostosowane do montażu instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń laboratoryjnych.

Liczba przedsiębiorstw działających w WPT stale rośnie dzięki m.in. dostępowi do urządzeń laboratoryjnych w ramach pomocy publicznej i de minimis. W ciągu ostatnich 5 lat wsparcie firm w tym zakresie wyniosło 10 mln zł.

Laboratoria WPT:

– Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii
– Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
– Laboratorium Skalowania Procesów Chemicznych
– Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazowych
– Laboratorium Właściwości Materiałowych
– Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii
– Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki
– Laboratorium Energetyki
– Laboratorium Badań Nieniszczących
– Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna
– Laboratorium Cyfryzacji, Przesyłu, Przechowywania i Ochrony Danych
– Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych