Uniwersytet Wrocławski

 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, WYDZIAŁEM BIOTECHNOLOGII

ODKRYJ SEKRETY GENÓW

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedną z najlepszych jednostek w kraju. Otrzymał prestiżową kategorię A+, przyznawaną przez Komitet ds. Oceny Jednostek Naukowych. To najwyższa możliwa ocena, jaką może uzyskać instytucja badawcza w Polsce. Wydział jest także liderem Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, konsorcjum, w skład którego wchodzi osiem renomowanych wrocławskich zespołów.

Wydział Biotechnologii UWr jest najlepiej dofinansowaną jednostką w swojej kategorii. Obecnie realizuje 57 projektów badawczych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a także z firmami z branży biotechnologicznej. Pracownicy Wydziału prowadzą badania podstawowe i stosowane we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie biotechnologii, bioinformatyki, genetyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki oraz biomedycyny.

OPIS WYDARZENIA

Podczas Nocy Laboratoriów Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na warsztaty „Odkryj sekrety genów”, w ramach których wybrać można zajęcia spośród trzech paneli tematycznych:

  1. Genetyka mikroorganizmów – czy potrzebujemy supebakterii?

                Bakterie, zwłaszcza niepatogenne szczepy Escherichia coli, są jednym z podstawowych narzędzi w codziennej pracy nie tylko mikrobiologa, ale niemal każdego biotechnologa. Bakterie E. coli wykorzystywane są do klonowania fragmentów DNA, nadprodukcji białek rekombinowanych, produkcji antybiotyków oraz przeszukiwania wielkich bibliotek genomowych. Potencjał wykorzystania tych „superbakterii” w dzisiejszej biotechnologii jest niemal nieograniczony i zależy jedynie od pomysłów badacza.

                W ramach panelu „Genetyka mikroorganizmów” uczestnicy imprezy będą mieli okazję zwiedzić laboratorium mikrobiologii molekularnej, zapoznać się z przykładami wykorzystania bakterii w biotechnologii i inżynierii genetycznej, zapoznać się z podstawowymi technikami mikrobiologicznymi wykorzystywanymi w codziennej pracy biotechnologów, sprawdzić na własne oczy (i nosy), jak wyglądają i pachną hodowle bakteryjne w laboratorium, zapoznać się ze sprzętem stosowanym w laboratorium, zobaczyć „świecące” bakterie pod mikroskopem fluorescencyjnym. 

  1. Inżynieria genetyczna zwierząt co nas (nie) różni od muszki owocowej?

                Muszka owocowa (Drosophila melanogaster) jest jednym z najlepiej poznanych organizmów pod względem embrionalnym, anatomicznym, fizjologicznym i genetycznym, m.in. ze względu na łatwość hodowli i krótki cykl życiowy. Jest ona niezastąpionym organizmem modelowym dla większości genetyków. To dzięki niej rozpracowano metody klonowania organizmów, a także poznano rolę i mechanizmy działania ludzkich genów. Badania nad Drosophila dotyczą również problemu długowieczności, a nawet seksualności.

                Uczestnicy tego panelu będą mogli dowiedzieć się więcej o badaniach prowadzonych nad muszką oraz poznać podstawowe techniki pracy z tym owadem. Dowiedzą się również, co tak naprawdę różni nas od tego niewielkiego owada. Będą mieli okazję na własne oczy (pod binokularem) zobaczyć różne mutanty muszki owocowej i stadia cyklu rozwojowego, nauczyć się rozróżniać samce muszki owocowej od samiczek, zobaczyć chromosomy olbrzymie (politeniczne) wyizolowane z gruczołów śliniankowych larw, zwiedzić laboratorium biologii molekularnej i zapoznać się z podstawowym sprzętem.

  1. Genetyczne modyfikacje roślin – cała prawda o GMO

                Pojęcie GMO — genetycznie modyfikowane organizmy — wywołuje często strach i oburzenie. Poruszymy tematykę tworzenia roślin GM i ich potencjalnego zastosowania, omówimy ich wady i zalety, a tym samym pokażemy, że „nie taki diabeł straszny”. Zaprezentujemy zmodyfikowane genetycznie rośliny: rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana) oraz len (Linum usitatissimum). Korzystne cechy lnu skłaniają naukowców do prób intensyfikacji jego właściwości z wykorzystaniem technik nowoczesnej biotechnologii.

                Uczestnicy tego panelu będą mieli okazję zobaczyć produkty powstałe na bazie transgenicznego lnu, zapoznają się z etapami powstawania roślin transgenicznych, zobaczą fitotrony z roślinami GM, zwiedzą pracownię biologii molekularnej i zapoznają się z podstawowym sprzętem. Nie tylko poznają praktyczne przykłady zastosowania roślin transgenicznych, lecz będą mogli je również obejrzeć i dotknąć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rodzaj wydarzenia:  warsztaty

Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 10 osób (w sumie 6 grup – 60 osób)
Czas trwania zajęć dla jednej grupy: 60-90 min.

Rozpiska czasowa: I tura: godz. 17.00 (3 grupy – po jednej grupie na panel), II tura: godz. 18.30 (3 grupy – po jednej grupie na panel)

Wiek: od 15 lat

Miejsce: Wydział Biotechnologii, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, Wrocław

 

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

SKAŁY I MINERAŁY W SKALI MAKRO, MIKRO I NANO

 

 

W strukturze Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska funkcjonują: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Instytut Nauk Geologicznych oraz Muzeum Mineralogiczne. Wysoki poziom naukowy jednostki potwierdza kategoria A przyznana w wyniku ostatniej oceny parametrycznej, przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w zakresie dyscyplin geografia i geologia.

Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka, obejmuje studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Kandydaci mogą wybierać spośród sześciu kierunków studiów (geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria geologiczna, turystyka oraz ochrona środowiska — ten ostatni jest kierunkiem interdyscyplinarnym, współprowadzonym z Wydziałem Nauk Biologicznych). Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzone są również studia trzeciego stopnia. Ich absolwenci uzyskują stopień naukowy doktora geografii lub geologii. Studenci Wydziału mają możliwość korzystania z programów wymiany międzynarodowej (Erasmus+) i krajowej (MOST) oraz kształcenia się w wielu jednostkach, z którymi współpracuje Uniwersytet Wrocławski. Wydział dysponuje doskonałym zapleczem dydaktycznym w postaci licznych, dobrze wyposażonych, laboratoriów i sal komputerowych. Nasi studenci angażują się również w prowadzone na Wydziale badania w ramach prężnie działających i wielokrotnie nagradzanych kół naukowych. Pracownicy Wydziału współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizując wspólne projekty, przygotowując opracowania naukowe i ekspertyzy. .Dzięki temu absolwenci Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska doskonale znają realia panujące na rynku pracy i są właściwie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

OPIS WYDARZENIA

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na warsztaty edukacyjne w ramach „Nocy Laboratoriów 2018”. Przygotowane zajęcia są podzielone na trzy zasadnicze bloki. Pierwsze dwa będą miały charakter warsztatów, podczas których osoby uczestnice zapoznają się z podstawowymi cechami makroskopowymi skał i minerałów, pozwalającymi na ich opis i identyfikację. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z lupy binokularnej i mikroskopu polaryzacyjnego, podstawowych narzędzi badawczych w geologii. Naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawią próbki najpowszechniej występujących minerałów, skał, z których wykonano preparaty mikroskopowe. Uczestnicy zobaczą również różne materiały antropogeniczne. Ostatni blok ma charakter pokazu pracy w laboratorium geologicznym, w trakcie którego zaprezentowany zostanie skaningowy mikroskop elektronowy oraz możliwości jego zastosowania (nie tylko!) w geologii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rodzaj wydarzenia:  warsztaty i pokaz

Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 10 osób (w sumie 2 grupy – 20 osób)
Czas trwania zajęć dla jednej grupy: 60-90 min.

Rozpiska czasowa: I grupa 18.00-19.30, II grupa 20.00-21.30

Wiek: szkoła ponadgimnazjalna, dorośli

Miejsce: Instytut Nauk Geologicznych, Zakład Petrologii Eksperymentalnej, ul. Cybulskiego 32 (I piętro), sala 137