Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

 

20 PAŹDZIERNIKA 2018
NOC LABORATOIÓW

Działalność okręgowego urzędu miar obejmuje między innymi:

 • wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy O towarach paczkowanych oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.
 • udział w wykonywanych przez GUM badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,

Struktura administracji miar w Polsce składa się z:

 • Głównego Urzędu Miar, z siedzibą w Warszawie,
 • 9 okręgowych urzędów miar z siedzibami w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie.

Urząd Miar we Wrocławiu

Legalizuje taksometry elektroniczne, wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III i IIII, wagi automatyczne, odważniki kl. dokł. M1 od 10 mg do 20 kg i kl. dokł. M2, gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 l, tachografy samochodowe.

Podległe Wydziały zamiejscowe :

 • Urząd Miar w Legnicy
 • Urząd Miar w Jeleniej Górze
 • Urząd Miar w Świdnicy
 • Urząd Miar w Brzegu
 • Urząd Miar w Opolu
 • Urząd Miar w Nysie

W skład Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu wchodzą:

Wydział Długości i Kąta

Legalizujemy maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych.

Wydział Objętości i Ciśnienia

Legalizujemy odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe; odmierzacze gazu ciekłego propan – butan; odmierzacze biopaliw ciekłych, zbiorniki pomiarowe do cieczy; drogowe cysterny pomiarowe; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe), gazu ciekłego propan-butan, cieczy innych niż woda; manometry do opon pojazdów mechanicznych; beczki metalowe

Wydział Masy i Siły

Legalizujemy wagi nieautomatycznych klasy dokładności |, ||, |||, ||||; odważniki klasy dokładności 2 (wg OIML F1) w zakresie od 1 mg do 50 kg; odważniki klasy dokładności 3 (wg OIML F2) w zakresie od 1 mg do 50 kg; gęstościomierze 1l, ¼l; prędkościomierze do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym w systemie odcinkowego pomiaru prędkości. Zajmujemy się oceną zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych.

Wydział Elektryczny

Wzorcujemy rezystory stałe i regulowane; mostki stałoprądowe do pomiaru rezystancji; mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe; multimetry analogowe i cyfrowe; mierniki rezystancji izolacji; mierniki pętli zwarcia; woltomierze napięcia stałego i przemiennego; amperomierze prądu stałego i przemiennego; watomierze analogowe; liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego; urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej prądu przemiennego; sekundomierze mechaniczne i elektroniczne

Wydział Elektroniki

Wzorcujemy wzorce oraz mostki i mierniki RLC, pehametry, konduktometry, multimetry, symulatory i wskaźniki temperatury, woltomierze cyfrowe, kalibratory napięć, prądów i rezystancji, symulatory pH, miliwoltomierze, generatory kwarcowe i bezkwarcowe, częstościomierze – czasomierze cyfrowe, oscyloskopy, kalibratory akustyczne, mierniki poziomu dźwięku, kalibratory i przetworniki drgań mechanicznych.

 

Wydział Długości i Kąta wchodzi w skład laboratoriów Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu, zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych
takich jak:

 • płytki wzorcowe,
 • płytki interferencyjne,
 • przyrządy stumarkowe i mikrometryczne (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, głębokościomierze),
 • czujniki zegarowe, średnicówki czujnikowe,
 • kątowniki,
 • kątomierze,
 • spektrofotometry,
 • przymiary,
 • oraz szczelinomierze.