Instytut Łączności

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EuropeanResearchArea). Działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań.

W tym roku Instytut Łączności obchodzi 90-lecie swojego istnienia, wywodzącego się z tradycji założonego w 1928 roku Instytutu Radiotechnicznego oraz Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego.

W ramach Instytutu Łączności – PIB działa klika zakładów naukowo badawczych zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. W naszym mieście, przy ul. Swojczyckiej 38 ma swoja siedzibę Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej, który prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie: kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów, sieci radiowych i telewizyjnych oraz ochrony przed zakłóceniami radioelektrycznymi; anten i radiowych linii przesyłowych; zjawisk i mechanizmów generacji narażeń elektromagnetycznych, oceny oraz kwalifikacji stopnia zagrożeń środowiska; planowania, optymalizacji i analiz propagacyjnych sieci radiowych. Wrocławski oddział Instytutu Łączności utworzono w 1956 roku w oparciu o Ośrodek Badawczo-Doświadczalny Centralnego Zarządu Radiostacji. W oddziale funkcjonują dwa wysokiej klasy akredytowane laboratoria: Laboratorium Badań EMC i Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC, a także Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma oraz Pracownia Badania Pól i Zaburzeń. W obecnej siedzibie Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej działa od 1997 roku.

Co będzie do zobaczenia?

Pracownicy Instytutu Łączności przybliżą zwiedzającym problematykę kompatybilności elektromagnetycznej, dla wielu ciągle jeszcze stanowiącą „czarną magię”, a jak będą mogli się przekonać goście Instytutu podczas Nocy Laboratoriów, jest to szczególnie istotna dziedzina w dzisiejszych czasach urządzeń naszpikowanych precyzyjną i czułą elektroniką oraz wchodzących w każdą dziedzinę życia systemów telekomunikacyjnych. Aby takie urządzenia i systemy mogły prawidłowo współpracować i w ogóle działać w danym miejscu muszą być odporne na zjawiska elektromagnetyczne tam występujące, ale i same nie powinny „dokładać się” negatywnie do środowiska w którym pracują, a więc tych zjawisk elektromagnetycznych nie powinny w nadmiernym stopniu wytwarzać. I właśnie tym oraz wzajemną niezakłóconą pracą systemów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych zajmuje się kompatybilność elektromagnetyczna.

W czasie Nocy Laboratoriów w Instytucie Łączności można będzie zwiedzić hale pomiarowe laboratorium, w którym przeprowadza się badania kompatybilności elektromagnetycznej, będzie można zobaczyć jak przeprowadza się badania, a nawet będzie można samemu wykonać jedno z badań. Pracownicy laboratorium zaprezentują jak zjawiska przedostające się czasami do sieci elektroenergetycznej mogą nie tylko zakłócić pracę urządzeń elektronicznych, ale w pewnych przypadkach nawet trwale uszkodzić urządzenia, które nie zostały właściwie zabezpieczone.

Wrocławski zakład Instytutu Łączności poza typowymi badaniami laboratoryjnymi zajmuje się również m.in. planowaniem sieci radiowych. Podczas Nocy Laboratoriów zaprezentowane zostanie jak istotne jest właściwe zaplanowanie sieci np. nadajników telewizyjnych, tak aby ona odpowiednio pracowała i zapewniła dobrej jakości odbiór telewizyjny jak największej liczbie odbiorców. Zaprezentowane zostanie również oprogramowanie opracowane w Instytucie, które takie planowanie i prowadzenie odpowiednich obliczeń w znaczący sposób ułatwia.

Wejścia od 17:00 do 23:00, ostatnie wejście o 22:00, 6 tur po 45 minut