Euroimmun

O EUROIMMUN

Firma EUROIMMUN to ceniony na świecie producent wysokiej jakości testów do diagnostyki laboratoryjnej chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii oraz wybranych markerów genetycznych. Jej Polski oddział istnieje od roku 2000 i ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

We wrocławskim laboratorium szkoleniowym EUROIMMUN diagności laboratoryjni z całej Polski pod okiem specjalistów z Działów: Szkoleń i Informacji Naukowej doskonalą swoje umiejętności zawodowe, poznając metodyki nowych testów oraz możliwe interpretacje ich wyników. Podczas Nocy Laboratoriów drzwi laboratorium szkoleniowego zostaną otwarte dla zainteresowanych zawodem diagnosty. Każdy, kto zapisze się na warsztaty, będzie miał szansę osobiście przeprowadzić wybrane etapy inkubacji testów alergologicznych.

Warsztaty „Jak namierzyć alergię w laboratorium?”

Popularną metodą diagnostyki alergii są testy skórne – szeroko dostępne i często stosowane, ale nie zawsze dozwolone. Przeciwwskazaniem są m.in.: ciąża, choroby skóry i przyjmowanie niektórych leków. Ponadto narażają one pacjenta na kontakt z potencjalnie groźnym alergenem (ryzyko wstrząsu anafilaktycznego!), ich wykonanie związane jest zaś z wieloma nakłuciami skóry.

Alternatywą dla testów skórnych są testy serologiczne. Do badania wystarczy niewielka próbka krwi. Nie ma konieczności odstawienia leków antyhistaminowych, można je wykonywać przy chorobach skóry, u osób starszych, kobiet w ciąży i u małych dzieci. Za pomocą jednego badania można określić uczulenie na kilkadziesiąt alergenów. Uczestnicy warsztatów zorganizowanych z okazji Nocy Laboratoriów będą mieli niepowtarzalną okazję zrobić to samodzielnie.

Program wydarzenia

Warsztaty odbędą się na terenie EUROIMMUN POLSKA przy ul. Widnej 2a we Wrocławiu.
Program wydarzenia składa się z następujących etapów:

  • część wstępna – historia i profil firmy, zwiedzanie laboratorium genetycznego oraz prezentacja wybranych metod diagnostycznych stosowanych w laboratoriach: immunofluorescencja pośrednia, blot, ELISA
  • część warsztatowa – samodzielne wykonanie testów alergologicznych z wykorzystaniem urządzeń automatyzujących pracę w laboratorium
  • bonus: praca z mikroskopem fluorescencyjnym

Realizacja programu potrwa około 45 minut. Przewidziano 3 grupy zwiedzających liczące po 6 osób. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć zalecany wiek uczestników – powyżej 16 lat.

Godziny zwiedzania:

17:00 – 17:45
18:00 – 18:45
19:00 – 19:45

Regulamin wydarzenia:

  1. Udział w warsztatach organizowanych przez EUROIMMUN POLSKA w ramach Nocy Laboratoriów jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszego, elektronicznego zgłoszenia.
  2. Podczas warsztatów nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem warsztatów.
  3. Korzystając ze sprzętu i urządzeń, uczestnik warsztatów zobowiązany jest do ich używania zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Uczestnicy niszczący sprzęt lub wyposażenie EUROIMMUN POLSKA ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
  5. EUROIMMUN POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie laboratorium.
  6. Firma EUROIMMUN POLSKA jest uprawniona do utrwalania przebiegu warsztatów „Jak namierzyć alergię w laboratorium?”, a w szczególności zachowania Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. EUROIMMUN POLSKA jest uprawniona również do utrwalania przebiegu warsztatów „Jak namierzyć alergię w laboratorium?” dla celów dokumentacji oraz promocji wydarzenia. Wizerunek osób przebywających na terenie EUROIMMUN POLSKA może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  7. Podczas wydarzenia zastosowanie mają wszystkie zapisy ogólnego regulaminu Nocy Laboratoriów. Treść regulaminu jest dostępna na stronie www.noclaboratoriow.pl. Zapoznanie się z regulaminem ogólnym jest obowiązkowe dla wszystkich zwiedzających przed wejściem na teren EUROIMMUN POLSKA.

Strona wydarzenia

https://www.euroimmun.pl/noc_laboratoriow_2018/