Służba Celna

Noc Laboratoriów to okazja do poznania pracy celników. Funkcjonariusze dolnośląskiej Służby Celnej zaprezentują pojazdy służbowe i specjalistyczny sprzęt używany do kontroli celnej. Cała filozofia pracy celników zawiera się w przesłaniu, że kontrole mają być szybkie, skuteczne i jak najmniej dotkliwe dla kontrolowanych. Służy temu technika i doświadczenie. Pierwsze proste próby i analizy decydują o dalszym losie podróżnych i kontrolowanych towarów. Jeżeli wstępne analizy i próby polowe nie potwierdzają podejrzeń, celnicy życzą przyjemnej podróży i na tym kończy się ich rola. Jeśli chcesz się dowiedzieć na czym polega praca celników, czego szukają w bagażach podróżnych i jakie towary należy eliminować z rynku, odwiedź koniecznie stoisko Służby Celnej. Zobaczysz jak wyposażony jest radiowóz, jak i po co celnicy używają kamery termowizyjnej, jak działają detektory przemytu i jak celnicy potrafią szybko skontrolować niedostępne i zaciemnione miejsca. Ponadto dla odwiedzających nasze stoisko będzie udostępniony mobilny skaner rtg. Przygotowaliśmy także pokaz pracy psa służbowego.

Zewnętrzna granica Polski jest jednocześnie granicą UE. Jednym z ważniejszych zadań funkcjonariuszy Służby Celnej jest troska o bezpieczeństwo obywateli UE. Celnicy zatrzymują na granicy towary niebezpieczne, których użytkowanie może narazić użytkowników na utratę zdrowia i życia. Są to np. toksyczne zabawki, elektronarzędzia nie posiadające certyfikatów produktów bezpiecznych, czy towary i technologie podwójnego zastosowania. Nad bezpieczeństwem obywateli UE czuwa w Polsce około 15 tysięcy funkcjonariuszy Służby Celnej.

Celnicy pełnią służbę na granicy, ale odprawy towarów mogą być dokonywane także wewnątrz kraju. Do oddziałów wewnętrznych trafiają one w procedurze tranzytu, bądź, w wypadku transportu lotniczego, są wyładowywane w portach lotniczych.

Celników można spotkać także na drogach całego kraju. Przemieszczają się oni oznakowanymi radiowozami i noszą czarne mundury. Mogą zatrzymać każdy pojazd do kontroli. Szukają głównie towarów akcyzowych. Na Dolnym Śląsku najczęściej ujawniany jest tytoń i miliony sztuk nielegalnych papierosów. Były też przypadki zatrzymań dużych ilości narkotyków i towarów pirackich – sprzęt elektroniczny, obuwie i odzież.

Wszystkich zainteresowanym wzięciem udziału w pokazach i wykłądach przygotwanych przez pracowników Służby Celnej specjalnie na Noc Laboratoriów zapraszamy na teren Uniwersytyu Przyrodniczego!

Wstęp wolny!