Zapisz

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Swojczyckiej 38 we Wrocławiu

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.

Instytut Łączności - PIB prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnych, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań.


Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności – PIB we Wrocławiu prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie: kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów, sieci radiowych i telewizyjnych oraz ochrony przed zakłóceniami radioelektrycznymi; anten i radiowych linii przesyłowych; zjawisk i mechanizmów generacji narażeń elektromagnetycznych, oceny oraz kwalifikacji stopnia zagrożeń środowiska; planowania, optymalizacji i analiz propagacyjnych sieci radiowych.
W ramach Zakładu działają:
• Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma,
• Pracownia Badania Pól i Zaburzeń,
• Akredytowane Laboratorium Badań EMC,
• Akredytowane Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC.

08 października 2016 r. otworzymy swoje drzwi przed gośćmi, którym zaproponujemy zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami, którymi zajmujemy się w naszych pracowniach i laboratoriach. Podczas Nocy Laboratoriów będzie można podejrzeć pracę laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej i zrozumieć jak duże znaczenie ma ta dziedzina dla codziennego życia.

PROGRAM
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Swojczyckiej 38 we Wrocławiu (mapka) zaprasza uczestników Nocy Laboratoriów 08 października 2016 r. od godziny 17:00 do godziny 23:00 (
wejścia o pełnych godzinach).
Ilość miejsc ograniczona - grupy po maksymalnie 25 osób (zgłoszenia).
Każdy 45-minutowy blok będzie obejmował:
• wycieczkę po halach i komorach pomiarowych,
• pokaz oddziaływania wybranych zjawisk elektromagnetycznych na urządzenia, a dla szczęśliwców możliwość wzięcia czynnego udziału w pokazowym badaniu,
• wystawę prezentującą jak zmieniała się aparatura laboratoryjna do badań kompatybilności elektromagnetycznej,
• prezentację tworzonego w Zakładzie oprogramowania do planowania sieci radiowych, telewizyjnych i radiokomunikacyjnych.

Zapraszamy młodych duchem w każdym wieku (ze względu na tematykę sugerujemy dzieci od 3 klasy szkoły podstawowej wzwyż).

Zapisz

 Zapisy dostępne pod linkiem: http://noclaboratoriowil.evenea.pl 

 

Zapisz

Zapis

 

     

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz