Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
Ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław

 

mlspmint

 

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu jest instytucją naukową podległą Polskiej Akademii Nauk, w której zrzeszeni są członkowie rzeczywiści i stowarzyszeni z różnych krajów.
Laboratorium prowadzi prace badawcze w dziedzinie fizyki ciała stałego, specjalizując się w badaniach:
- właściwości fizycznych materiałów nanorozmiarowych,
- przejść fazowych w silnych polach magnetycznych,
- zjawisk krytycznych w nadprzewodnikach.
Do realizacji tego celu Laboratorium dysponuje unikalnym na skalę europejską sprzętem badawczo-pomiarowym, który umożliwia prowadzenie prac w temperaturach do –271.5 ˚C oraz w polach magnetycznych do 40 tesla, t.j. prawie milion razy silniejszych od pola ziemskiego.
W pracach prowadzonych w Laboratorium zajmujemy się nie tylko fizyką klasyczną, ale także kwantową, kryjącą w sobie zupełnie nowy, fascynujący i nieprzewidywalny świat.


Zapraszamy na krótką podróż po tym świecie podczas Nocy Laboratoriów 2016.

 

PROGRAM NOCY LABORATORIÓW 2016

1. Sesja Wykładowa I - Magnetyzm, 17:30
(30 osób, wiek uczestników: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli)
"Silne pola i niskie temperatury, a życie codzienne"
- wykład popularnonaukowy nt. magnetyzmu i niskich temperatur,
Miejsce: sala seminaryjna, II p., „Nowy budynek” (na dole znajduje się portiernia)
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),

Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

2.  Sesja Rodzinna II, 18:30
(25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)
„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 C),
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),

Czas trwania sesji: ok. 80 minut.

3.  Sesja Wykładowa II - Nadprzewodnictwo, 19:00
(30 osób, wiek uczestników: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli)
"Nadprzewodnictwo: zerowy opór elektryczny, lewitacja - zastosowania"
- wykład popularnonaukowy nt. nadprzewodnictwa i niskich temperatur,
Miejsce: sala seminaryjna, II p., „Nowy budynek” (na dole znajduje się portiernia)
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),

Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

4. Sesja Rodzinna III, 20:00
(25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)
„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 C),
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),

Czas trwania sesji: ok. 80 minut.

5. Sesja Wykładowa III - Magnetyzm, 20:30
(30 osób, wiek uczestników: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli)
"Silne pola i niskie temperatury, a życie codzienne"
- wykład popularnonaukowy nt. magnetyzmu i niskich temperatur,
Miejsce: sala seminaryjna, II p., „Nowy budynek” (na dole znajduje się portiernia)
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),

Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

6. Sesja Rodzinna IV, 21:30
(25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)
„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 C),
- krótkie zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),

Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

 LINK DO ZAPISÓW: http://ml.evenea.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zapisz