Noc z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Dzięki niecodziennemu wydarzeniu, jakim jest NOC LABORATORIÓW, mamy możliwość pokazania specyfiki pracy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Z uwagi na brak możliwości udostępnienia pomieszczeń Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, spowodowanej wykonywaniem badań na rzecz organów procesowych wykorzystaliśmy uprzejmość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie zaprezentujemy Państwu nie tylko możliwości badawcze
i zakres wykonywanych badań ale również metody ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Wychodząc naprzeciw edukacyjnym aspektom imprezy chcielibyśmy zaprezentować krótkie warsztaty, podczas których zorganizowane zostaną pokazy sprzętu
i materiałów kryminalistycznych, w tym również używanych przez Policje krajów ościennych: Czech i Niemiec, z którymi na co dzień łączy nas współpraca w tzw. programach transgranicznych. Chcielibyśmy również przybliżyć specyfikę oględzin miejsc zdarzeń, dlatego na zewnątrz budynku przygotowany zostanie statyczny pokaz oględzin miejsca wypadku drogowego. Formy współpracy przy zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zaprezentuje Zespół Minersko – Pirotechniczny SPAP KWP we Wrocławiu. Ponadto chcielibyśmy Państwu przybliżyć problematykę portretu pamięciowego ze wskazaniem elementów ważnych przy odtwarzaniu wyglądu człowieka na podstawie opisu słownego. Uwieńczeniem pokazu będzie dynamiczne przeprowadzenie oględzin miejsca zabójstwa, gdzie wykonujący oględziny technicy kryminalistyki zaprezentują umiejętności wykorzystywane w codziennej służbie. Ponadto przy odrębnym stoisku będzie można uzyskać pamiątkową odbitkę palca.

Do pokazów udało nam się również pozyskać przedstawicieli Izby Celnej, z którą Policja współpracuje przy zwalczaniu chociażby przestępczości narkotykowej. W tym zakresie odbędą się pokazy tresury psa do wykrywania narkotyków.

Całość uzupełnią pokazy sprzętu i materiałów kryminalistycznych, na które serdecznie zapraszamy.
Przypominamy również, że na warsztaty z portretu pamięciowego oraz na oględziny miejsca zabójstwa prowadzone są zapisy (ilość miejsc ograniczona) – szczegóły na stronie www.noclaboratoriow.pl zakładka partnerzy/Policja.

Dołożymy wszelkich starań ażeby idea wydarzenia, którą jest edukacja i otwartość na specyficzne aspekty życia codziennego, które na co dzień nie są dostępne dla szerszej rzeszy ludzi, przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy na tematy związane z kryminalistyką” – mówi ekspert Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu nadkom. Edward Polakiewicz.

POWRÓT