Pola magnetyczne milion razy większe od ziemskiego i temperatury bliskie zera bezwzględnego! … taka jest codzienność w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu. Oczywiście nikt z ludzi nie jest narażony na tak ekstremalne warunki i niepotrzebne są nam kosmiczne skafandry, ani żadne inne specjalne ubiory. Warunki takie osiągamy w specjalistycznych urządzeniach by prowadzić badania naukowe i poznawać pilnie strzeżone tajemnice natury.

Czym w takim razie zajmuje się Laboratorium i co można w nim zobaczyć?

W Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu prowadzone są prace w dziedzinie fizyki ciała stałego, a w szczególności badane są:
• właściwości fizyczne materiałów nanorozmiarowych, czyli takich, których wymiary są rzędu 10-9 m (jedna miliardowa część metra). Na odcinku równym grubości ludzkiego włosa można zmieścić sto tysięcy takich nanorozmiarowych obiektów;
• zachowania materii w silnych polach magnetycznych ..., silnych, czyli o indukcji o wartościach do 40 T (tesla), gdy indukcja pola ziemskiego wynosi około 0.03 mT (mili tesla), czyli 0.03⋅10 3 T. Oznacza to, że wytwarzane w Laboratorium pola są około milion razy silniejsze od pola ziemskiego;
• zachowania materii w niskich temperaturach ..., niskich, czyli o wartościach do około 2 K (kelwinów), tzn. około -271 C, gdy najniższa znana w przyrodzie (we wszechświecie) temperatura wynosi 2.7 K;
• zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach, czyli materiałach, które przewodzą prąd elektryczny przy zerowym oporze (bez strat). Nadprzewodniki to również materiały, które potrafią stabilnie lewitować nad lub pod magnesem.
Wszystkie te tematy wkraczają w tajemniczy i fascynujący świat fizyki kwantowej, która pojawia się tam, gdzie fizyka klasyczna nie jest w stanie wytłumaczyć obserwowanych zjawisk. Wymienione badania prowadzone są w Laboratorium przy użyciu unikalnego na skalę europejską sprzętu pomiarowego obsługiwanego przez wyspecjalizowaną kadrę naukową i techniczną. Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ml.pan.wroc.pl.

Dlaczego świat fizyki kwantowej jest tajemniczy i fascynujący postaramy się opowiedzieć
i wytłumaczyć przy okazji Nocy Laboratoriów, podczas której otwieramy drzwi do naszego Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur dla wszystkich ciekawych. Wykłady, pokazy oraz zwiedzanie pracowni badawczych podzielone są na pięć sesji i odbędą się w godzinach 17:00 – 23:00. Szczegółowy program oraz inne niezbędne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej (www.ml.pan.wroc.pl) oraz na stronie internetowej wydarzenia (www.noclaboratoriow.pl). Organizatorami wydarzenia są Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz NOKIA Networks.

Serdecznie zapraszamy!

POWRÓT